Thursday, April 03, 2008

New photoblog

I’ve moved my photoblog to http://cameracurse.wordpress.com. Kaunti pa lang ang laman nito, yung old photos ko ay mananatili sa site na ito. Maraming salamat!